Νέος δικαστικός αγώνας Δήμου Κέρκυρας για Ερημίτη

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Περιφέρειες

Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Κερκύρας η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Δήμος Κέρκυρας κατά της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας» με αντικείμενο την προστασία των κοινοχρήστων μονοπατιών που οδηγούν στην παραλία του Ερημίτη. Ο Δήμος της Κέρκυρας θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα, με κάθε μέσο που παρέχεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την ανατροπή της προσωρινής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.