Νέος διαγωνισμό πώλησης ΔΕΣΦΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε νέο διαγωνισμό για πώληση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ), αποφάσισε να προχωρήσει το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα, μετά την απόσυρση της Socar από τη διαγωνιστική διαδικασία το Νοέμβριο του 2016 και την ακόλουθη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές, το ΚΥΣΟΙΠ στις 1 Μαρτίου 2017 ενέκρινε:
• τη λήψη απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ για τη λήξη της προηγούμενης διαδικασίας για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, που είχε διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ
• τη λήψη απόφασης για την διάθεση 31% (από το ποσοστό 65%) των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στον ΔΕΣΦΑ, σε συνδυασμό με το 35% των μετοχών που κατέχουν τα ΕΛΠΕ
• την επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο του υπολοίπου 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ
• την παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΑΙΠΕΔ να σχεδιάσει, αποφασίσει και υλοποιήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 66% των μετοχών ΔΕΣΦΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε τον τερματισμό του προηγούμενου διαγωνισμού για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ και την εκκίνηση εντός του Μαρτίου 2017 της διαδικασίας πρόσληψης χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να συνδράμουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου διαγωνισμού.
Παράλληλα, θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ για την σύναψη Μνημονίου Κατανόησης (μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ) για την από κοινού πώληση του 66% των μετοχών μέσω του νέου διαγωνισμού, που θα σχεδιάσει και υλοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ.