Νέος Άτλαντας διαχείρισης υδάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τον Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση -η πρώτη αυτού του είδους- δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιλογές για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η κλιματική αλλαγή ακόμη και οι διατροφικές προτιμήσεις μας, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρήσης υδάτων στις πόλεις μας.
Η εν λόγω έκδοση προέκυψε από τη συνεργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής με το Fundació CTM Centre Tecnològic, το KWR Watercycle Research Institute, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για το Νερό, και το δίκτυο ύδρευσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις NETWERC H2O. Η παρουσίαση του Άτλαντα έγινε κατά τη σύνοδο των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των υδάτων από τα 43 μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία φιλοξενείται από την κυβέρνηση της Μάλτας στη Βαλέτα.