Νέοι προσωρινοί πινάκες προσλήψεων υπουργείων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).
Επισημαίνεται ότι οι προσωρινοί Πίνακες Διοριστέων και οι προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων της Προκήρυξης 3Κ/2016, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 28-2-2017, παραμένουν ως έχουν και δεν επηρεάζονται από την έκδοση των νέων προσωρινών Πινάκων Κατάταξης.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω νέων προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ορίζεται από 9 Μαρτίου 2017 έως την πάροδο της 20ης Μαρτίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

 

  Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων