Νέοι κανόνες Σένγκεν

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τρείς κανονισμούς ενέκρινε το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Ειδικότερα:
• στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
• στον τομέα των συνοριακών ελέγχων
• για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
Το σχέδιο κανονισμού εισάγει πρόσθετες κατηγορίες καταχωρήσεων στο σύστημα:
• ειδοποιήσεις που εκδίδονται για τους ελέγχους διεξαγωγής ερευνών, ένα ενδιάμεσο βήμα μεταξύ διακριτικών ελέγχων και ειδικών ελέγχων, που επιτρέπουν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα άτομα.
• ειδοποιήσεις σχετικά με άγνωστους υπόπτους ή καταζητούμενα πρόσωπα που προβλέπουν την εισαγωγή δακτυλικών αποτυπωμάτων ή εκτυπώσεων παλάμης που ανακαλύπτονται στη σκηνή σοβαρών εγκλημάτων ή τρομοκρατικών ενεργειών στο SIS και θεωρούνται ότι ανήκουν σε δράστη.
• προειδοποιητικές προειδοποιήσεις για τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής γονέων, καθώς και τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα που πρέπει να αποτρέπονται από το ταξίδι για δική τους προστασία (π.χ. όταν τα ταξίδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε κίνδυνο εξαναγκασμού γάμου, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όντα).
• καταχωρίσεις με σκοπό την επιστροφή, καταχώριση σε σχέση με τις αποφάσεις επιστροφής που χορηγούνται στους παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, βελτιώνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις αποφάσεις επιστροφής.
Επίσης, επεκτείνουν τη λίστα των αντικειμένων για τα οποία μπορούν να εκδοθούν ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ψευδών εγγράφων και αναγνωρίσιμων αντικειμένων υψηλής αξίας, καθώς και εξοπλισμού πληροφορικής.
Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η εισαγωγή σημάτων στο SIS όσον αφορά τις απαγορεύσεις εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών.
Οι κανονισμοί εισάγουν τη δυνατότητα χρήσης εικόνων προσώπου για σκοπούς αναγνώρισης, ιδίως για τη διασφάλιση της συνοχής των διαδικασιών ελέγχου των συνόρων. Επιτρέπει επίσης τη συμπερίληψη προφίλ DNA για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των αγνοουμένων σε περιπτώσεις που τα δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι φωτογραφίες ή οι εικόνες του προσώπου δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι κατάλληλα για αναγνώριση.
Ακόμη η Ευρωπόλ θα έχει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων στο SIS και θα ανταλλάσσει συμπληρωματικές πληροφορίες με τα γραφεία SIRENE των κρατών μελών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπόλ για τυχόν χτυπήματα όταν ζητείται από ένα πρόσωπο σε σχέση με τρομοκρατικό αδίκημα. Αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Ευρωπόλ να ελέγξει εάν υπάρχουν άλλες σχετικές πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ.
Για τους σκοπούς που καθορίζονται στην εντολή της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και Ακτοφυλακής θα έχει επίσης πρόσβαση στις κατηγορίες συναγερμού στο SIS.
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τους εγκριθέντες κανονισμούς. Τα υπογεγραμμένα κείμενα θα δημοσιευθούν στη Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Ωστόσο, τα νέα χαρακτηριστικά του SIS θα είναι πλήρως λειτουργικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εφόσον πληρούνται όλες οι νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail