Νέοι Κανόνες Διακίνησης-Εμπορίας Προϊόντων-Παροχής

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η αναθεώρηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 η οποία, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4177/13, αποτελεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Οι ΔΙΕΠΠΥ, αποτελούν αγορανομικούς κανόνες και ρυθμίζουν θέματα που άπτονται της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι την κωδικοποίηση των Κανόνων επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από μακρά περίοδο προδιαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης με βασικούς φορείς όλων των τομέων της αγοράς και οι βασικές αλλαγές αφορούν στην κατ΄άρθρο  επικαιροποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στην αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών σε κάθε εμπορική δραστηριότητα και στην ορθολογικοποίηση των προστίμων επί το αναλογικότερον.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.

Σχέδιο υπουργικής απόφασης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail