Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες οχημάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα νομοθεσία εισάγει η ΕΕ η οποία θα απαιτήσει τη συμπερίληψη διαφόρων χαρακτηριστικών ασφαλείας σε μια σειρά οχημάτων με στόχο τη διάσωση ζωών στους δρόμους της Ευρώπης. Το Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση του σχετικά με τους νέους κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως μόλις εγκρίνει τη θέση του.
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, τα φορτηγά και τα αθλητικά οχήματα (SUV) δεν θα απαλλάσσονται πλέον από τα διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μέχρι τώρα απαιτούνται μόνο για τα συνηθισμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, την έξυπνη βοήθεια ταχύτητας, την αλληλεπίδραση αλκοόλ, την παρακολούθηση της νωθρότητας του οδηγού και τα σήματα διακοπής έκτακτης ανάγκης.
Θα απαιτηθούν πιο προηγμένα μέτρα ασφαλείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα. Αυτά περιλαμβάνουν καταγραφείς στοιχείων γεγονότων, τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα όπως η ταχύτητα του αυτοκινήτου ή η κατάσταση ενεργοποίησης των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σύγκρουση και διευρυμένες ζώνες προστασίας από το κτύπημα κεφαλής ικανές να μετριάσουν τους τραυματισμούς σε σύγκρουση με ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου πεζούς και ποδηλάτες. Ειδικοί κανόνες ασφαλείας θα ισχύουν για φορτηγά, λεωφορεία, οχήματα με υδρογόνο και αυτοματοποιημένα οχήματα.
Το σχέδιο κανονισμού επικαιροποιεί τους υφιστάμενους κανόνες για την ασφάλεια των οχημάτων που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για την ασφάλεια στη γενική ασφάλεια, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 78/2009 για την ασφάλεια των πεζών και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2009 για την ασφάλεια των υδρογόνων.
Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να επικαιροποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου να λάβει υπόψη τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις.
Οι στατιστικές της ΕΕ δείχνουν ότι η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στον περιορισμό του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. Πρόκειται για το τρίτο πακέτο κινητικότητας «Ευρώπη εν κινήσει».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail