Νέοι Ευρωπαϊκοί κανόνες εμπορικής άμυνας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

«Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιώντας τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», θα συντομεύσουν την περίοδο έρευνας ώστε να επισπεύδεται η διαδικασία, θα αυξήσουν τη διαφάνεια και προβλεψιμότητα του συστήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα αντανακλούν τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ. Ολοκληρώνουν μία σημαντική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας και τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν, από εννέα μήνες που είναι σήμερα σε επτά μήνες, την περίοδο έρευνας για την επιβολή προσωρινών μέτρων, και θα καταστήσουν το σύστημα πιο διαφανές. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση χάρη σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα τις ενημερώνει εάν πρόκειται να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί. Η Επιτροπή θα στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης, που θα τις διευκολύνει να συμμετέχουν σε διαδικασίες εμπορικής άμυνας.
Επίσης, λόγω της τροποποίησης του λεγόμενου «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Αυτό θα ισχύει για όλες τις υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, καθώς και για τις υποθέσεις αντιντάμπινγκ που αφορούν εισαγωγές προϊόντων τα οποία παράγονται με χρήση πρώτων υλών και ενέργειας που παρέχονται σε τεχνητά χαμηλές τιμές.
Στο πλαίσιο των ερευνών της και προκειμένου να υπολογίσει το ύψος των δασμών που μπορεί να επιβάλλει με βάση την οικονομική ζημία που υφίστανται οι επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα λαμβάνει επίσης υπόψη το κόστος συμμόρφωσης με την ενωσιακή κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν θα αποδέχεται, κατά κανόνα, αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές από χώρες με κακές επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των περιβαλλοντικών συμφωνιών. Για πρώτη φορά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες που αφορούν εμπορική άμυνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail