Νέοι Αντιπεριφερειάρχες – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα:
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Αλεξάκης  Γεώργιος,
στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.
Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής.
Καλογερής  Νικόλαος,
στον τομέα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας.
Μιχελογιάννης Δημήτριος,
στον τομέα Ανάπτυξης.
Ξυλούρης Νικόλαος,
στον τομέα Τεχνικών Έργων Περιφέρειας.
Χνάρης Εμμανουήλ,
στον Πρωτογενή Τομέα.
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Βαμβακά Λάμπρο,
στον τομέα της Υγείας.
Βαμιεδάκη Μιχαήλ,
στον τομέα του Τουρισμού.
Βαονάκη Δημήτριο,
στον τομέα Δημόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Γιαννούλη Νικόλαο
, σε θέματα Πρωτογενή Τομέα, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Γουλιδάκη Ιωάννη,
στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Δασκαλάκη Νικόλαο,
σε θέματα Πρωτογενή Τομέα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Καμπουράκη Λάμπρο,
στον τομέα Παιδείας Π.Ε. Ηρακλείου.
Κουρουπάκη Αναστάσιο (Τάσο),
στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Κουτεντάκη Ευχαριστία
(Έφη), στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Καινοτομίας.
Κώτσογλου Κυριάκο,
στον τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Λεβάκη Όλγα,
στο τομέα Δημόσιας Υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Λεονταράκη Ιωάννη,
στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Μαρή Γεώργιο,
στον τομέα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Παρασύρη Ιωάννη
, στον τομέα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Σημανδηράκη Παναγιώτη,
στον τομέα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.
Συριγωνάκη Νικόλαο,
στον τομέα Αθλητισμού.
Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία,
στον τομέα Ψυχικής Υγείας.
Φασουλάκη Κωνσταντίνο,
στον τομέα του Πολιτισμού.