Νέοι αντιδήμαρχοι στη Μεσσήνη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφέρειες

Ο Νίκος Κοτταρίδης εκλέχτηκε παμψηφεί πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, κατά τις δημαιρεσίες.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος από τη μείζονα μειοψηφία εκλέχτηκε αντιπρόεδρος και ο Νίκος Χονδρός από την πλειοψηφία γραμματέας καθώς η ελάσσων μειοψηφία δεν πρότεινε υποψήφιο.
Επίσης εξελέγησαν τα 8 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η θητεία τόσο του προεδρείου όσο και των Επιτροπών με αυτή τη σύνθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2019.
Ακόμη ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης ανακοίνωσε και το νέο διοικητικό σχήμα των αντιδημάρχων. Ο ίδιος αναλαμβάνει υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Ο Νίκος Ξαρχάκος ορίστηκε εκ νέου αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Η Γεωργία Παναγοπούλου ορίστηκε αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και υπεύθυνη επικοινωνίας του δήμου, ο Ανδρέας Τράκας αναλαμβάνει τη Συντήρηση Υποδομών. Ο Χρήστος Χριστόπουλος ορίστηκε αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας, Υγείας και υπεύθυνος για τους Παιδικούς Σταθμούς, ο Χρήστος Καρύδης αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ειδικότερα, υπό την ευθύνη του κ. Καρύδη θα λειτουργούν το Γραφείο ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, της προστασίας του καταναλωτή και της χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Αντώνης Νικολόπουλος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Οικονομικών.