Νέοι αντιδήμαρχοι Δήμου Χανίων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την ανανέωση των αντιδημάρχων ανακοίνωσε  ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας.
Αντιδήμαρχοι Χανίων ορίστηκαν:
Ο Μιχάλης Βλαχάκης, με αρμοδιότητα την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο Γεώργιος Ξανθουδάκης, με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την πυροπροστασία.
Η Ελευθερία Αλιφιεράκη, με αρμοδιότητες την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας, καθώς και του ΚΕΠ.
Ο Γεώργιος Φραγγεδάκης, με αρμοδιότητα τις κατά τόπον αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες.
Η Βαρβάρα Περάκη, με αρμοδιότητες το Γραφείο Πολιτισμού και το Τμήμα Παιδείας.
Ο Ευτύχης Κονταξάκης, με αρμοδιότητες το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των θεμάτων προσωπικού. Την έκδοση αδειών γάμου και την τέλεση πολιτικών γάμων. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.
Ο Ιωάννης Μαράκης με αρμοδιότητες την Διεύθυνση Πολεοδομίας και την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Γεωργία Αποστολάκη Σαρικάκη, με αρμοδιότητα την Διεύθυνση Πρασίνου και καθαριότητας.
Ο Μιχάλης Κοτζαμιχάλης, με αρμοδιότητα το Τμήμα Αθλητισμού.Η κυρία Σαρικάκη και οι κύριοι Κονταξάκης και Κοτζαμιχάλης ορίστηκαν αντιδήμαρχοι αντί των Γιώργου Κουκλάκη, Γιώργου Πολιουδάκη και Νεκτάριου Αλεξανδράκη που μέχρι και σήμερα κατείχαν θέσεις αντιδημάρχων.
Με αφορμή τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων σε γραπτή του δήλωση ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας αναφέρει.
«Βρισκόμαστε στη μέση της θητείας μας, έχοντας υλοποιήσει σπουδαίο και μετρήσιμο έργο για τον τόπο μας, το οποίο με υπερηφάνεια παρουσιάσαμε δημόσια στους συνδημότες μας λίγες μέρες πριν.
Όπως ο νόμος ορίζει, στις 28/2/2017 λήγει η θητεία των αντιδημάρχων. Αποφάσισα λοιπόν, όπως και πριν περίπου ένα χρόνο, τη μερική ανανέωση της ομάδας των αντιδημάρχων, δίνοντας τη δυνατότητα σε καινούρια πρόσωπα της δημοτικής μας ομάδας να συνεισφέρουν και να συνεχίσουν το ήδη πολύ σημαντικό έργο της δημοτικής αρχής των Χανίων.
Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους αντιδημάρχους για τη σημαντική συμβολή τους στη μέχρι τώρα επιτυχή πορεία του έργου μας, καθώς και το σύνολο της δημοτικής μας ομάδας για τη στήριξη και τη βοήθεια, που μας παρέχει στη χάραξη και την υλοποίηση αυτού του έργου».