Νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Σητείας

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Τους τέσσερεις νέους Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος του Δήμου Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης.
Πρόκειται για τον κ. Νικόλαο Κοζυράκη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας), τον κ. Τερζή Λεωνίδα (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού), τον κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο( Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) και τον κ. Λαντζανάκη Νικόλαο (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης).