Νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφέρειες

Τους νέους Αντιδήμαρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης. Συγκεκριμένα:
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας το Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Βαταμίδης του Κωνσταντίνου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του Τμήματος Αθλητισμού και Νεολαίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού.
2. Την ευθύνη καταγραφής, παρακολούθησης, επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων των οικισμών του Δήμου ,μέσα από τη συνεργασία και τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμόδιων Αντιδημαρχιών, Δ/νσεων, Υπηρεσιών του Δήμου και των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
3. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη, απόφαση και πρόταση.
Με την αριθμ. 224 απόφαση  Δημάρχου  Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελου Λαμπάκη, ορίζεται ως:
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Κουκουράβας του Νικολάου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Την Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου μας.
2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εισήγησης στην αρμόδια επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις και επεκτάσεις.
3. Την εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των σχολείων των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
4. Την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση.
5. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων Οδο-σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της Πόλης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου ανάγκης.
7. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
8. Την υπογραφή, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ», των Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων για παραβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένει ο Γιώργος Παντελίδης.
Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου παραμένει ο Χρήστος Ζιώγας.
Η αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Αγοράς καταργείται και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στο Γραφείο Δημάρχου.