Νέες υπουργικές αποφάσεις Δασικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τις επόμενες μέρες θα γίνουν τροποποιήσεις στη Δασική Νομοθεσία και θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που θα έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών ως προς την εξαγορά ή χρήση εκχερσωμένων εκτάσεων, την αντιμετώπιση πρόδηλων σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες, καθώς και την αποτύπωση σε αυτούς των νομίμων πράξεων της διοίκησης.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Σ. Φάμελλος τόνισε τον θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο των Δήμων στην υλοποίηση του έργου μέσω της ανάρτησης των ορίων των εγκεκριμένων ή μη σχεδίων πόλεως και των οικιστικών πυκνώσεων, όπως προβλεπόταν από το Νόμο που ψηφίστηκε το Μάιο του 2016. Ζήτησε δε την πρωτοβουλία της ΠΕΔΚΜ ώστε να υλοποιήσουν αυτή την υποχρέωση όλοι οι Δήμοι που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Σημείωσε δε ότι οι Δήμοι οφείλουν να  επιταχύνουν για να καλύψουν τους δημότες τους και να προστατέψουν τις περιοχές κατοικίας. Για το λόγο αυτό θα δοθεί χρόνος από το ΥΠΕΝ μέχρι τη λήξη της περιόδου ανάρτησης για κάθε ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα ο Αναπληρωτής υπουργός σημείωσε «Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν αντιρρήσεις σε εκτάσεις που αναγνωρίζουν ότι έχει τεθεί ορθά ο πρότερος και ο σημερινός χαρακτήρας. Αντιρρήσεις πρέπει να υποβάλλονται εκεί που υπάρχει τεκμηρίωση μέσω φωτοερμηνείας για άλλη χρήση από αυτή που αναγράφει ο χάρτης.
Τα εργαλεία που ήδη έχει δρομολογήσει το ΥΠΕΝ, όπως η άρση αναδάσωσης σε νόμιμες γεωργικές χρήσεις, οι αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης, η επίλυση των πρόδηλων λαθών και η  αποτύπωση νόμιμων πράξεων της διοίκησης, μειώνουν κατά πολύ την ανάγκη των πολιτών να υποβάλλον αντίρρηση, ανακουφίζοντάς τους από το αντίστοιχο κόστος.
Στις περιπτώσεις δε που οι πολίτες επιλέξουν την υποβολή αντίρρησης μπορούν να πληροφορηθούν από τα σημεία στήριξης που λειτουργούν σε κάθε Νομό, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να είναι ανάγκη, στις περισσότερες περιπτώσεις, να υποβληθεί επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ η απόδειξη έννομου συμφέροντος για την κατάθεση της αντίρρησης γίνεται απλώς και με το Ε9, χωρίς να απαιτούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας.»