Νέες τιμές φαρμάκων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Δρομολογείται η διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμάκων, σύμφωνα με το ΣΦΕΕ.

Ακόμη αναφέρεται “Η προτεινόμενη τροπολογία δίνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις τιμές, αφού αποφεύγονται οι διακυμάνσεις λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών και προβλέπεται μέγιστη ετήσια μείωση. Έντονο προβληματισμό προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν προβλέπεται διόρθωση των στρεβλώσεων στις τιμές των φαρμάκων, ακόμα και σε βάθος χρόνου, με συνέπεια να παραμένει για τους Έλληνες ασθενείς ο κίνδυνος ελλείψεων και αποσύρσεων φαρμάκων”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail