Νέες ρυθμίσεις ίδρυσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέθηκε από τις 16 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.