Νέες προσλήψεις δημοσίου

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 3.490 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
• 1.289 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
• 323 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
• 1.610 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
• 268 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 7.927 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 535
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 160
ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ) 103
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Η΄ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 73
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 68
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 59
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 140
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 137
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ) 172
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η΄ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 157
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 507
ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) 149
ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) 62
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 257
ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 2.209
ΔΕ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ 2.871
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 268

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail