Νέες οδηγίες εμπορίου Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει τις εντολές που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Μαΐου 2018 για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Οι εμπορικές συμφωνίες με τις δύο χώρες θα αποσκοπούν κυρίως στην περαιτέρω μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στο εμπόριο, στην κατάργηση των τελωνειακών δασμών επί των εμπορευμάτων και στην καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι τομείς που θα ωφεληθούν περισσότερο από τις ΣΕΣ είναι ο κινητήρας, τα μηχανήματα, τα χημικά προϊόντα, τα μεταποιημένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες.
Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προστασία ευαίσθητων τομέων όπως η γεωργία, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από το άνοιγμα της αγοράς χωρίς να βλάπτουν τους τοπικούς παραγωγούς. Οι εντολές δεν προβλέπουν πλήρη ελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, τα οποία προβλέπεται να ωφεληθούν από ειδική μεταχείριση.
Οι εντολές προβλέπουν επίσης ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο βασισμένο στα υψηλότερα πρότυπα εργασίας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, κλίματος και προστασίας των καταναλωτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, αντιστοίχως στις 18 και 21 Ιουνίου 2018. Ένας πρώτος γύρος συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail