Νέες μονιμοποιήσεις υπαλλήλων

ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία για τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν μονιμοποιήσεις υπαλλήλων κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 από την Ολομέλεια της Βουλής.
Με την τροπολογία ρυθμίζεται ο τρόπος συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα.
Η τροπολογία προβλέπει
– η απόφαση κατανομής του προσωπικού που διορίζεται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις
– δεν απαιτούνται τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού για την ολοκλήρωση της κατάταξης σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις
Σημειώνεται ότι με την ρύθμιση δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.