Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Από 31 Αυγούστου 2018 έως 30 Νοεμβρίου 2018, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κάτωθι οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Π. Φαλήρου:
Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μωραϊτίνη (ύψος Αγ. Σκέπης) έως τη συμβολή της με την οδό Ι.Φίξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 50 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της από τα διακόσια (200,00) έως τα εκατό (100,00) μέτρα πριν την περιοχή των έργων και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της διακόσια πενήντα (250,00) μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Ι. Φίξ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της τριακόσια πενήντα (350,00) μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Ι. Φίξ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.