Νέες θέσεις εργασίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.
Η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).
Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
(Περιγραφή – Αριθμός)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου     5
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής     109
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας   90
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας    97
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης     80
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης     124
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου     10

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail