Νέες ενισχύσεις σε ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τις επιχορηγήσεις ύψους 19.202.090,72  ευρώ, σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών και απαραίτητα έργα υποδομής με σκοπό την  αντιμετώπιση της λειψυδρίας και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών και των δομών τους, προς τρίτους, ενέκρινε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα:
Ενισχύσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Εγκρίθηκε η χορήγηση 18.912.090,72 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
ΟΤΑ Αμφιλοχίας, Αιτωλοακαρνανίας 81.702,90 ευρώ
ΟΤΑ Αχαρνών Αττικής, 11.512.238,62 ευρώ
ΟΤΑ Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Κορινθία 3.002.427,74 ευρώ
ΟΤΑ Πολυγύρου, Χαλκιδικής 1.994.545,00 ευρώ
ΟΤΑ Σοφάδων, Καρδίτσας 440.313,86 ευρώ
ΟΤΑ Τρικκαίων, Τρικάλων 724.079,90 ευρώ
ΟΤΑ Χανίων, Χανίων  640.922,83 ευρώ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, Ζακύνθου 515.859,87 ευρώ
Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση αναγκών και απαραίτητα έργα υποδομής
Για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές των Δήμων, λόγω των φυσικών καταστροφών από την πρόσφατη κακοκαιρία, εγκρίθηκαν 240.000 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Ανωγείων – Ρεθύμνης 40.000 ευρώ
Λεβαδέων – Βοιωτίας 100.000 ευρώ
Μεσσήνης – Μεσσηνίας 100.000 ευρώ
Ενίσχυση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ύψους 50.000 ευρώ στον Δήμο Μεσσήνης, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.