Νέες δόσεις καταβολής φόρου εισοδήματος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε έξη δόσεις η καταβολή του φόρου εισοδήματος παρά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1094/2017, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2017.
Έτσι και για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 17 Ιουλίου 2017, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μέχρι τις 31.7.2017 και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.