Νέες δορυφορικές επικοινωνίες

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση της διμερούς συνάντησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας για την ανάπτυξη των Ελληνικών Δορυφορικών Επικοινωνιών (GOVSATCOM), στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπτυξη των Δορυφορικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα, τα οφέλη αυτών, οι τρόποι υλοποίησης και χρηματοδότησής τους. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν στους εκπροσώπους της Ε.Ε. οι πρακτικές των φορέων, που μετέχουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών GOVSATCOM στη χώρα μας, για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, τη συνοριακή και θαλάσσια επιτήρηση, τη χρήση ασφαλών δορυφορικών δικτύων για διπλωματικές αποστολές, επιχειρήσεις FRONTEX, εφαρμογές στη ναυσιπλοΐα, κ.λπ.
Στη συνάντηση μετείχαν, παράλληλα με τους φορείς του ελληνικού δημοσίου, εκπρόσωποι εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαστημικών εφαρμογών. Οι τελευταίοι τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδος στην ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών που αναπτύσσουν τις ασφαλείς Δορυφορικές Κυβερνητικές Επικοινωνίες, για την τεχνολογική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του βιομηχανικού κλάδου σε θέσεις εργασίας, καθώς και σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς, καθώς και οι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου επεσήμαναν τη σημασία της ανάπτυξης των Δορυφορικών Επικοινωνιών, που έρχεται να συνδράμει η ίδρυση της Ελληνικής Διαστημικής Εταιρείας.