Νέα τιμή παραχώρησης ακινήτων ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η ενιαία τιμή παραχώρησης ακινήτων των οικισμών του τέως ΟΕΚ- ΟΕΕ (νυν ΟΑΕΔ), ορίστηκε από τον ΟΑΕΔ το ύψος της τιμής παραχώρησης στο ποσό των 304,41 €/τ.μ.  Τέλος, τις προσεχείς ημέρες με νέα Υπουργική Απόφαση, θα καθοριστεί νέος τρόπος αποπληρωμής των οφειλών των οικιστών, με διευκολύνσεις  κοινωνικά δίκαιες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες τους.