Νέα τιμή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 15 Οκτωβρίου του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει το 2019 οι κανόνες που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρχή του έτους και ορίζεται στο μηδέν τόνους το ποσοτικό όριο για την αγορά στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (ΑΓΣ) σε καθορισμένη τιμή.
Ο λεγόμενος κανονισμός καθορισμού, ο οποίος καθορίζει τα μέτρα για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, ορίζει ανώτατο όριο 109 000 τόνων βάσει του οποίου πρέπει να αγοραστεί το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε σταθερή τιμή (169,8 € / 100 kg) κατά τη διάρκεια της περιόδου δημόσιας παρέμβασης, η οποία εκτείνεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Μόλις επιτευχθεί το ανώτατο όριο, η δημόσια παρέμβαση συνεχίζεται, έστω και στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, μέχρι το τέλος της περιόδου παρέμβασης.
Με τον καθορισμό της οροφής στο μηδέν για την επόμενη περίοδο, το Συμβούλιο επιτρέπει συνεπώς την ενεργοποίηση της δημόσιας παρέμβασης μόνο μέσω διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να λάβει καλύτερα υπόψη την κατάσταση της αγοράς όταν αποφασίζει κατά περίπτωση ποιες ποσότητες ΣΙΑ πρέπει να αγοράσει η ΕΕ και σε ποια τιμή αγοράς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail