Νέα συμφωνία ELA

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Το κείμενο της συμφωνίας έκτακτης ρευστότητας Βοήθειας (ELA), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 17 Μαΐου 2017, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά ELA, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «ο ELA έχει ως στόχο να παρέχει χρήμα κεντρικής τράπεζας σε διαλύτη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, εκτός των κανονικών πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή ELA που προβλέπονται στη συμφωνία ELA, το οποίο καθορίζει επίσης το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή ELA από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), ιδίως κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 14.4 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της ΕΚΤ, αν η παροχή ELA από την ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος έρχεται σε επαφή με τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail