Νέα στρατηγική δεδομένων ΔΝΤ

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 9 Μαρτίου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συζήτησε την έκθεση «Συνολική στρατηγική για τα δεδομένα και τις στατιστικές στο Ταμείο της Ψηφιακής Εποχής», υποστηρίζοντας την προσέγγιση που ακολουθεί για τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή οικονομικών δεδομένων και στατιστικών.
Η στρατηγική περιλαμβάνει έξι προτεραιότητες: ευκινησία στον εντοπισμό των αναγκών δεδομένων, οικοδόμηση των παγκόσμιων κοινοτικών δεδομένων – ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ιστότοπων χωρών μελών που δημοσιεύει δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση σε ένα προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα, υποστήριξη της χρήσης των μεγάλων δεδομένων και άλλων καινοτομιών, εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης και ανταλλαγής δεδομένων εντός του Ταμείου, προώθηση της παραγωγής δεδομένων συγκρίσιμων μεταξύ των χωρών και αντιμετώπιση των αδυναμιών των επίσημων δεδομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail