Νέα ρύθμιση για εργολήπτες κατασκευαστές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Ψηφίσθηκε η νέα ρύθμιση από την Ολομέλεια της Βουλής, για τους εργολήπτες κατασκευαστές που δεν μπορούσαν να πουλήσουν το ακίνητο που είχαν λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα, σε περίπτωση που οι οικοπεδούχοι (οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να παρίστανται στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι), δεν διέθεταν φορολογική ενημερότητα λόγω αρρύθμιστων οφειλών.
Με τη νέα διάταξη που επιψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» (άρθρο 37 περί τροποποίησης του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), ο οικοπεδούχος, που ούτως ή άλλως δεν λαμβάνει χρήματα από την αγοραπωλησία, θα μπορεί να λαμβάνει πλέον έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ. που θα περιγράφει αναλυτικά την οφειλή του, την οποία και θα προσκομίζει στο συμβολαιογραφικό γραφείο προκειμένου να ξεμπλοκάρει η αγοραπωλησία.