Νέα προϊόντα στην Κεντρική Αγορά Ρέντη

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε αγορά κλειστού τύπου, με προσθήκη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (τυροκομικά, τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, ανθαγορά), θα μετατραπεί στο μέλλον η Κεντρική Αγορά του Ρέντη όπως ανέφερε  ο πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Μιχάλης Μυτιληνάκης ΟΚΑΑ.

Η Κεντρική Αγορά χτίστηκε το 1955 και λειτουργεί σήμερα με τα δεδομένα εκείνων των εποχών. Η Κεντρική Αγορά της Αθήνας και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης διακινούν περίπου το 20% της πρωτογενούς Εθνικής παραγωγής του τομέα οπωρολαχανικών και περίπου το 80% των εισαγόμενων.