Νέα μέτρα ΕΕ κατά Βενεζουέλας

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Ιουνίου 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε 11 πρόσωπα που κατέχουν επίσημες θέσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι υπεύθυνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Η απόφαση αυτή είναι άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 28 Μαΐου 2018, με τα οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοχευμένα και αναστρέψιμα περιοριστικά μέτρα, τα οποία δεν θα στρέφονται κατά του λαού της Βενεζουέλας, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στη χώρα.
Όπως σημειώνεται και στα συμπεράσματα, οι εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 στη Βενεζουέλα δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και το αποτέλεσμά τους δεν διαθέτει αξιοπιστία, δεδομένου ότι η εκλογική διαδικασία δεν διασφάλισε τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να είναι δημοκρατικές και με τη συμμετοχή όλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ ζητούσε επίσης τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και τους συνταγματικούς κανόνες της Βενεζουέλας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ επανέλαβε ότι απαιτείται ο σεβασμός όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμών, ιδιαίτερα της εθνικής συνέλευσης, η ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και ο σεβασμός των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά παραμένουν ουσιώδη σημεία βάσει των οποίων η ΕΕ θα προσαρμόσει την πολιτική της.
Η σημερινή απόφαση ανεβάζει στους 18 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα. Στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο περιέλαβε για πρώτη φορά στον κατάλογο 7 αξιωματούχους της Βενεζουέλας που εμπλέκονται στην μη τήρηση των δημοκρατικών αρχών ή του κράτους δικαίου και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα περιοριστικά μέτρα έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην εξεύρεση δημοκρατικών κοινών λύσεων που μπορούν να φέρουν πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να της επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού.
Οι νομικές πράξεις, μεταξύ άλλων τα ονόματα των εμπλεκομένων, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 25 Ιουνίου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail