Νέα μέλη Τράπεζας Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τα νέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 24 Φεβρουαρίου 2017 είναι: Ιουλία Αρμάγου, Στέφανος Οκταποδάς, Αθανάσιος Σαββάκης και  Γρηγόριος Στεργιούλης.