Νέα μέλη Επιτροπών Λαϊκών Αγορών ΜΕΘ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές των μελών της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης – ΜΕΘ (εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου), της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μετά τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στην ειδική και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:
Ηλίας Ζάχαρης – 47 ψήφοι
Χρήστος Μήττας – 50 ψήφοι
Σωτήρης Μπάτος – 49 ψήφοι
Κωνσταντίνος Πάλλας – 50 ψήφοι
Γεώργιος Τσαλώνης – 47 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Παντελής Καζαντζίδης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 40 ψήφοι
Δέσποινα Χαραλαμπίδου (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 39 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:
Χαράλαμπος Αηδονόπουλος – 45 ψήφοι
Αικατερίνη Ζωγράφου – 46 ψήφοι
Χριστίνα Κελεσίδου – 45 ψήφοι
Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κούης – 45 ψήφοι
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης – 43 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Βασίλειος Γάκης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 41 ψήφοι
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 38 ψήφοι

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:

Αριστείδης Αγγέλου – 48 ψήφοι
Γαβριήλ Αβραμίδης – 46 ψήφοι
Χαράλαμπος Αηδονόπουλος – 47 ψήφοι
Βασίλειος Βασιλειάδης – 46 ψήφοι
Πέτρος Ζέρζης – 47 ψήφοι
Μαρία Καράμπελα – 47 ψήφοι
Στέφανος Μπιτόπουλος – 46 ψήφοι
Απόστολος Τζόβας – 46 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Βασίλειος Γάκης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Παντελεήμων Καζαντζίδης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 38 ψήφοι
Καλλιόπη Καλαϊτζή (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Χρυσάνθη Μπουφίδου (Συμμετέχω) – 37 ψήφοι
Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου (Πολίτες Μπροστά) – 37 ψήφοι
Αθανάσιος Χειμώνας (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 36 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:
Αικατερίνη Ζωγράφου – 47 ψήφοι
Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη – 46 ψήφοι
Μιχαλία Καραμισάκη – 45 ψήφοι
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης – 47 ψήφοι
Ιωάννα Τζάκη – 47 ψήφοι
Γεώργιος Τσαλώνης – 46 ψήφοι
Δημήτριος Τσιμήτρης – 47 ψήφοι
Μιχαήλ Χριστόπουλος – 47 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Στυλιανός Βαλιάνος (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Χρήστος Βουλγαρίδης (Πολίτες Μπροστά) – 38 ψήφοι
Γεώργιος Καγιάς (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 38 ψήφοι
Χρυσούλα Παλιαδέλη-Σαατσόγλου (Συμμετέχω) – 37 ψήφοι
Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Λάζαρος Τόσκας (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 37 ψήφοι

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τακτικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:
Αικατερίνη Ζωγράφου – 49 ψήφοι
Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη – 47 ψήφοι
Μιχαλία Καραμισάκη – 44 ψήφοι
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης – 48 ψήφοι
Ιωάννα Τζάκη – 46 ψήφοι
Γεώργιος Τσαλώνης – 45 ψήφοι
Δημήτριος Τσιμήτρης – 46 ψήφοι
Μιχαήλ Χριστόπουλος – 46 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Ιωάννης Ανδρίτσος (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Στυλιανός Βαλιάνος (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 39 ψήφοι
Χρήστος Βουλγαρίδης (Πολίτες Μπροστά) – 36 ψήφοι
Χρυσάνθη Μπουφίδου (Συμμετέχω) – 36 ψήφοι
Βασίλειος Ρέβας (Λαϊκή Συσπείρωση) – 36 ψήφοι
Λάζαρος Τόσκας (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 37 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη
Από την παράταξη «Αλληλεγγύη» της συμπολίτευσης:
Αριστείδης Αγγέλου – 48 ψήφοι
Γαβριήλ Αβραμίδης – 47 ψήφοι
Χαράλαμπος Αηδονόπουλος – 47 ψήφοι
Πέτρος Ζέρζης – 48 ψήφοι
Μαρία Καράμπελα – 47 ψήφοι
Νίκη Κατρατζιούλα – 46 ψήφοι
Στέφανος Μπιτόπουλος – 46 ψήφοι
Απόστολος Τζόβας – 46 ψήφοι
Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης:
Δαμιανός Ανδρέου (Οικολογία Αλληλεγγύη) – 36 ψήφοι
Θεόδωρος Ιγνατιάδης (Λαϊκή Συσπείρωση) – 36 ψήφοι
Παντελεήμων Καζαντζίδης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια) – 37 ψήφοι
Χρυσούλα Παλιαδέλη-Σαατσόγλου (Συμμετέχω) – 36 ψήφοι
Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου (Πολίτες Μπροστά) – 37 ψήφοι
Αθανάσιος Χειμώνας (Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα) – 37 ψήφοι