Νέα εμπόδια εκκαθάρισης ΟΑΣΘ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης του νόμου περί «κρατικοποίησης» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), υπέβαλαν ακόμα τρεις παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί προσωρινού «παγώματος» της διαδικασίας «εκκαθάρισης εν λειτουργία».
Τις νέες αιτήσεις υπέβαλε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, εκ μέρους των παλαιών μετόχων, Αθανάσιου και Ελένης Στεφανίδη και Αντώνιου Χατζημπαλιώτη.
Η αντίθεση των μετόχων εδράζεται σε δυο σημεία του νόμου, με τον οποίο αποφασίστηκε η κρατικοποίηση (4482/17).
Συγκεκριμένα, οι αιτούντες αναφέρουν πως θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη από τη σχετική απόφαση και ως εκ τούτου, ζητούν:
• να ανασταλεί η εκτέλεση της διαλύσεως και της διαδικασίας εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ,
• να μην προχωρήσει το (σσ νέο) Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ σε προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρείας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως του ΟΑΣΘ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως.
Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούν να διαταχθούν τα ακόλουθα μέτρα, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων:
• να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ, είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ που αποτελεί τον κατά νόμο εκκαθαριστή, είτε με ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της επιλογής της, είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει, το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του ΟΑΣΘ έχοντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και των εγγράφων στοιχείων του Οργανισμού,
• να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων,
• να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του δικαστηρίου μέτρο, εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του ΟΑΣΘ.