Νέα Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Από τη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00.

Σχέδιο νόμου