Νέα διάκριση ομάδας Νομικής Σχολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την επιτυχημένη συμμετοχή της Ομάδας του στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης  European  Law  Moot  Court  (στο εξής: ELMC) για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.
Ο ELMC είναι ένας ετήσιος διεθνής διαγωνισμός που διεξάγεται μεταξύ πανεπιστημιακών ομάδων, οι οποίες απαρτίζονται από φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ενωσιακό δίκαιο. Διοργανώνεται από την ELMC Society, η οποία ιδρύθηκε το 1988.
Σήμερα θεωρείται ως η πιο διακεκριμένη εικονική δίκη στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου και ένας από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς εικονικής δίκης στον κόσμο. Είναι, άλλωστε, ο δεύτερος παλαιότερος διαγωνισμός εικονικής δίκης παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η Ομάδα της Νομικής Σχολής που εκπροσώπησε το ΕΚΠΑ στη φετινή έκδοση του διαγωνισμού αποτελούνταν από τους προπτυχιακούς φοιτητές Κωνσταντίνο Λαμπρινούδη, Ιωάννα Ευθυμίου, Χρήστο Κωστόπουλο και Μελίνα Φουρφουρή – Ηλιάδου.
Την Ομάδα προπόνησαν οι προπτυχιακοί φοιτητές Ευανθία – Μαρία Τριχάκη και Ευάγγελος Σταματίου, μέλη της περσινής αποστολής στον ELMC, με τη βοήθεια του Ιωάννη Κούρτη, Υποψηφίου Διδάκτορα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σχολή μας. Η Ομάδα προετοιμάστηκε υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη των Επικούρων Καθηγητριών Δικαίου ΕΕ κκ. Παπαδοπούλου και Κουσκουνά.
Η Ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της το Σεπτέμβριο του 2018 με τη σύνταξη των δύο δικογράφων, ένα για τον ενάγοντα και ένα για τον εναγόμενο. Η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού αφορούσε την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της ΕΕ με αντικείμενο τη δυνατότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου Κράτους – Μέλους να απαγορεύσει σε κατώτερο δικαστήριο την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος, καθώς και τη σχέση της Απόφασης – Πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης με εκείνη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Τα δικόγραφα κατατέθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2018, για να αξιολογηθούν μαζί με τα αντίστοιχα άλλων περίπου ογδόντα πανεπιστημιακών ομάδων από όλον τον κόσμο.
Η Ομάδα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ πέτυχε μια ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στο πλαίσιο της αρχικής, γραπτής φάσης του διαγωνισμού (21,5 / 25), εξασφαλίζοντας άνετα την πρόκρισή της στον Περιφερειακό Τελικό της Μαδρίτης, που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου CEU San Pablo.
Εκεί, οι αγορητές της αποστολής πέτυχαν καλές βαθμολογίες και έλαβαν θετικές κριτικές από τους Δικαστές, που ήταν εν ενεργεία δικαστικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά και νομικοί με ακαδημαϊκό προφίλ και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς του ενωσιακού δικαίου.