Νέα Γενική Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής

ΒΟΥΛΗ

Ανέλαβε την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, ως νέα Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία η πανεπιστημιακός κ. Νίκη Μαρωνίτη, ενώ ήταν μέχρι σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
Η έγκριση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής έγινε αποδεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων με ψήφους 21 στο σύνολο των 26 (απαιτείτο πλειοψηφία των 3/5) για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν ο Πρόεδρος της Βουλής  με απόφασή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής όρισε την κυρία Μαρωνίτη ως Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (13188/8074/8-11-2017) με τριετή θητεία.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέθεσε αναλυτικά στη Διάσκεψη των Προέδρων το έργο που επιτελέστηκε την τελευταία εξαετία και την ευαρέσκειά του για τον μέχρι τώρα Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος καθηγητή κ. Παύλο Σούρλα, του οποίου η θητεία έληξε πριν από 15 μέρες. Τις ευχαριστίες επίσης προς τον κ. Σούρλα  εξέφρασαν και τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η θητεία της κυρίας Μαρωνίτη ξεκινάει από την 10η Νοεμβρίου 2017 (ΦΕΚ 570/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2017).