Νέα αμυντική ευρωπαϊκή συνεργασία χωρών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Επιτροπή για την κίνηση της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Κροατίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Φινλανδίας που δρομολόγησαν τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) στον τομέα της άμυνας, υπογράφοντας στις 13 Νοεμβρίου 2017 κοινή γνωστοποίηση και υποβάλλοντάς τη στην Ύπατη Εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνι.
Μετά τη γνωστοποίηση, το Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει έως το τέλος του έτους επίσημη απόφαση για τη θέσπιση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, ενώ θα πρέπει παράλληλα να προσδιοριστούν τα πρώτα έργα.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017, θα προωθήσει τα συνεργατικά έργα στον τομέα της αμυντικής έρευνας, την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την από κοινού απόκτηση ικανοτήτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail