Νέα έργα Πελοποννήσου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφέρειες

Την χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 17 νέων έργων στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας.
Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αφορούν σε σημαντικές υποδομές όπως η κατασκευή δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, η συντήρηση του οδικού δικτύου, ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δράσεις για την τουριστική προβολή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.
ΤΑ 17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αρκαδίας             500.000,00
2 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Λακωνίας             500.000,00
3 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αργολίδας          1.500.000,00
4 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Κορινθίας             500.000,00
5 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Μεσσηνίας             600.000,00
6 Τουριστική προβολή, προώθηση αγροτικών προϊόντων

της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

1.525.000,00

7 Αντιπλημμυρικά έργα- Αργολίδα              500.000,00
8 Αντιπλημμυρικά έργα- Αρκαδία              500.000,00
9 Λειτουργία- συντήρηση  Ταμιευτήρα Λίμνης Τάκα              255.000,00
10 Αρδευτικά και έργα ύδρευσης στην Αρκαδία              500.000,00
11 Αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, λιμενικά έργα στη Λακωνία              400.000,00
12 Οδικό δίκτυο Αργολίδας           4.700.000,00
13 Οδικό δίκτυο Αρκαδίας           4.000.000,00
14 Οδικό δίκτυο Κορινθίας           6.000.000,00
15 Συγκοινωνιακά έργα στη Λακωνία           4.500.000,00
16 Οδικό δίκτυο Μεσσηνίας           5.100.000,00
17 Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας           2.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ          33.580.000,00