Νέα έργα Δήμου Σφακίων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Νέες χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν για το Δήμο Σφακίων, μετά από μεθοδευμένες ενέργειες του Δημάρχου κ. Ζερβού Ιωάννη, για τη βελτίωση των συνθηκών  διαβίωσης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:
• Η Ένταξη Πράξης της πρότασης του Δήμου Σφακίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», ποσού 14.900 €. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
• Από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο το ποσό των 38.166,34 € για το έργο επέκτασης δημοτικού φωτισμού σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σφακίων. Η επέκταση αφορά τους οικισμούς Αράδαινας, Ίμπρου, Ασκύφου και Φραγκοκαστέλλου.
• Η διάθεση ποσού 3.000 € για την κάλυψη μέρους των δαπανών προμήθειας ορειβατικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού κλιμακίου Ανώπολης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο.
Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης στο αναπτυξιακό της έργο, αφού η δράση αυτή έμμεσα παράγει αποτελέσματα ισοδύναμα με δράση αναπτυξιακού χαρακτήρα και συμβάλει στην αναπτυξιακή ανέλιξη και προβολή του έργου του ΠΤΑ.