Μόνιμο ευρωπαϊκό σώμα Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέο μόνιμο σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα παρέχει στήριξη τα κράτη μέλη για τη φύλαξη των συνόρων, τις επιστροφές και τη μάχη εναντίον του διασυνοριακού εγκλήματος, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σώμα θα αποτελείται από 10.000 μέχρι το 2027,ενώ θα ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες

Σε ανακοίνωση αναφέρεται “Η ανανεωμένη υπηρεσία της ΕΕ θα μπορεί να υποστηρίξει τις διαδικασίες επιστροφής από τα κράτη μέλη, για παράδειγμα ταχτοποιώντας πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα και βοηθώντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες θα ενισχυθεί επίσης μέσω της σύναψης καινούριων συμφωνιών πέρα από τα υφιστάμενα όρια για τις χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτού του είδους τις συνεργασίες διασφαλίζεται με σειρά μέτρων. Επιπροσθέτως, σημαντικός αριθμός παρατηρητών θα εξετάζει συνεχώς το κατά πόσο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της υπηρεσίας συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail