Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρίου, αλλά και η αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διατηρητέο Συγκρότημα Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) – Διαμόρφωση Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου – Οικοδομικά», με προϋπολογισμό 1.160.000 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16 ) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται από το ΕΜΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Η σχετική προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Περιφέρεια, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προβλέπει συνολική χρηματοδότηση 2.686.500 ευρώ, από την  Περιφέρεια Αττικής,
Η δημιουργία του μουσείου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Λαυρεωτικής και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής και στην ενίσχυση του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Αττικής.
Το Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου λειτουργεί από το 2000 με επιτυχία, σε έκταση περίπου 250 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, σε 12 αποκατεστημένα βιομηχανικά κτίρια.
Πρόκειται για εμβληματικό έργο και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργειών της Περιφέρειας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΕΜΠ για τη συνολική ανάδειξη των αρχαίων και νεότερων μνημείων της Λαυρεωτικής. Η συγκρότηση του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του συνολικού έργου και της ανάδειξής του στον διεθνή χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail