Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – ΕΑΒ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΕΑΒ ανακοινώνουν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με σκοπό να εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα και βιωσιμότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον τομέα της εξειδικευμένης συντήρησης αεριοστρόβιλων και εν γένει συντήρησης εξοπλισμού μονάδων ηλεκτροπαραγωγής καθώς και βοηθητικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας Μονάδων diesel.
Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με αντικείμενο τη σύνταξη σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.