Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν κατατεθεί 398 αιτήσεις εγγραφής. Εξ αυτών, οι 196 (49,25%) έχουν ταυτοποιηθεί και 202 (50,75%) βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.