Μετεγκατάσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων – Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στο Άμστερνταμ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) στο Παρίσι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι δύο οργανισμοί βρίσκονται επί του παρόντος στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πρέπει να μετεγκατασταθούν στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit).
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι υπεύθυνος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς φαρμάκων στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εργάζεται για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεπούς εποπτικής ρύθμισης και εποπτείας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η ΕΑΑ αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέσω τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου και δοκιμασιών ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by