Μεσοπρόθεσμοί οικονομικοί κίνδυνοι

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε από την Ευρωομάδα ο προϋπολογισμός για το 2019, ο οποίος προβλέπεται να εξασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ και την ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών ιδιωτικοποίησης, με βάση την ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης της 27ης Φεβρουρίου 2019.

Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται “Ζητούμε από τα θεσμικά όργανα να παρακολουθούν προσεκτικά – στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης – τις επιπτώσεις του καθεστώτος στο κεφάλαιο των τραπεζών και τον αντίκτυπο στην επιβολή της νομοθεσίας και την επίλυση των διαφορών, τον αντίκτυπό της στη διαδικασία μείωσης των ΛΑΕ, τον αντίκτυπο στις προσπάθειες μείωσης των καθυστερημένων υποθέσεων οικιακής αφερεγγυότητας και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του καθεστώτος. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν τους επόμενους μήνες με ολιστικό τρόπο τα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας.

Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, των κοινωνικών προγραμμάτων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων καθυστερήσεων, της είσπραξης φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Θα είναι επίσης σημαντικό να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές δημοπρασίες, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών με στόχο την εξάλειψη των συσσωρευμένων περιπτώσεων μέχρι το τέλος του 2021 και τη βελτίωση της διαχείρισης των εγγυήσεων δανείων. Αυτά θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης. Οι ελληνικές αρχές καλούνται να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις μισθολογικές εξελίξεις κατά το 2019 και να αναλύσουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκτίμηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων για το τέλος του 2018 και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της απελευθέρωσης της πρώτης δόσης μέτρα χρέους. Με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμων με το εισόδημα ΑΜΕΡ και της μηδενικής μείωσης του επιτοκιακού περιθωρίου σε ορισμένα δάνεια του ΕΤΧΣ ύψους 970 εκατ. Ευρώ σύνολο.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (CoEx) της TAIPED και του πρώην Προέδρου και ανώτερου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Η επόμενη συζήτησή μας για την Ελλάδα θα βασιστεί στην επόμενη βελτιωμένη έκθεση επιτήρησης που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο.”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail