Μειωμένες χρεώσεις ΔΕΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με το νέο τιμολόγιο των Υ.Κ.Ω., (χρεώσεις ΔΕΗ) όταν ο πολίτης υπερβαίνει την κατανάλωση ενός κλιμακίου, θα τιμολογείται πλέον με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Επικρατείας. Επίσης η ρύθμιση προβλέπει την εφαρμογή του ίδιου κλιμακωτού τιμολογίου και για τη νυχτερινή κατανάλωση, ενώ μέχρι τώρα ίσχυε ενιαία τιμή για όλες τις κιλοβατώρες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.