Μείωση καταστημάτων ευρωπαϊκών τραπεζών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η μείωση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίστηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, κατά μέσο όρο κατά 3,9%, αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ακόμη τονίζεται «Ο αριθμός των υπαλλήλων της τράπεζας επίσης ελαφρά μειώθηκε, κατά μέσο όρο κατά 0,3%.
Παράλληλα ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές αγορές, με το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 26% έως 97%. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο βαθμός συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα (μετρούμενος με το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες) καθώς και το μερίδιο των ξένων ελεγχόμενων ιδρυμάτων στις εθνικές τραπεζικές αγορές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Το μερίδιο των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων, σε εθνικό επίπεδο, κυμαίνεται από 26% έως 97% στο τέλος του 2017.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail