Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων ναυτιλίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμφωνία πραγματοποιήθηκε  για την ανάπτυξη της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. στην 72η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που έλαβε χώρα στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 13 Απριλίου 2018 με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 Κρατών Μελών του Οργανισμού.
Η Στρατηγική του ΙΜΟ, ως του Οργανισμού κατεξοχήν αρμόδιου και εξειδικευμένου για ναυτιλιακά θέματα, έρχεται ως επιστέγασμα των εντεινόμενων έως σήμερα προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη λήψη σειράς διεθνών και ευρωπαϊκών μέτρων ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Παρισίων. Ταυτόχρονα, συμπληρώνει τα υφιστάμενα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα μείωσης των εκπομπών θερμοκηπίου, καθιστώντας τη ναυτιλία τον πρώτο ουσιαστικά βιομηχανικό κλάδο που υιοθετεί παγκοσμίως συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των συνολικών του εκπομπών.
Κατά την επόμενη πενταετία  προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία με τα λοιπά Κράτη μέλη του Συμβουλίου του ΙΜΟ καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η Στρατηγική με στόχο την από κοινού διασφάλιση της βιωσιμότητας της ναυτιλίας, αλλά κυρίως του μέλλοντος των επόμενων γενεών.»
Η αρχική Στρατηγική του ΙΜΟ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008, με την προοπτική εξάλειψης τους το συντομότερο δυνατόν μέσα στον αιώνα που διανύουμε,  καθώς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% μέχρι το 2030, καταβάλλοντας προσπάθειες περαιτέρω μείωσης κατά 70% έως το 2050. Επιπροσθέτως, συνοδεύεται από κατάλογο υποψήφιων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων  μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την υλοποίηση των στόχων της. Τέλος, αναγνωρίζει ορισμένες κατευθυντήριες αρχές που θα πρέπει να τη διέπουν καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης των επιπτώσεων από τη λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών ειδικά στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες και τα μικρά, νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, τα οποία πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.