Μείωση αριθμών εδρών ΕΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα μειωθεί από 751 σε 705 όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πέρα από τη μείωση των εκλεγμένων ευρωβουλευτών από 751 σε 705, η προτεινόμενη ανακατανομή των εδρών, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) την Τετάρτη, θα θέσει 46 από τις 73 έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου σε αποθεματικό. Κάποιες ή όλες οι 46 έδρες του αποθεματικού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από νέες χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ. Οι υπόλοιπες 27 έδρες (από τις 73 που κατέχει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο) θα διανεμηθούν μεταξύ των 14 χωρών της ΕΕ που επί του παρόντος υποεκπροσωπούνται (η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα λάβουν επιπλέον έδρες).
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η κατανομή αυτή θα εφαρμοστεί μόνο εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουν να ισχύουν οι τρέχουσες ρυθμίσεις. Η πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκρίθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 182 κατά και 61 αποχές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail